Uchwała Senatu nr 67/IV/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 67/IV/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 24 kwietnia 2013 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 127/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński
Treść uchwały
Uchwała nr 127/XII/2012