Uchwała Senatu nr 5/I/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 5/I/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 30 stycznia 2013 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów edytorstwo, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów edytorstwo na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014
Pobierz plik