Uchwała Senatu nr 4/I/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 4/I/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 30 stycznia 2013 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014
Pobierz plik