Uchwała Senatu nr 2/I/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 2/I/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 30 stycznia 2013 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalnościach: studia dalekowschodnie, studia bliskowschodnie; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalnościach: studia dalekowschodnie, studia bliskowschodnie; niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalności: studia dalekowschodnie, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: studia azjatyckie na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014
Pobierz plik