Uchwała Senatu nr 1/I/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 1/I/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 30 stycznia 2013 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia, specjalności studiów: filologia rumuńska na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014
Pobierz plik