Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Uchwała Senatu nr 1/I/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 1/I/2013
Wytworzył: Senat UJ
W sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia, specjalności studiów: filologia rumuńska na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014
Pobierz plik