Uchwały Senatu z 2012 roku

Uchwały Senatu z dnia 25 stycznia: