Uchwała Senatu nr 126/XII/2012

Rodzaj: Uchwała
Nr: 126/XII/2012
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 19 grudnia 2012 r.
W sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim
Treść uchwały nr 126/XII/2012
Zmiany w uchwale - uchwała nr 33/III/2015
Zmiany w uchwale - uchwała nr 107/VI/2014