Uchwała Senatu nr 125/XII/2012

Rodzaj: Uchwała
Nr: 125/XII/2012
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 19 grudnia 2012 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na kierunku studiów stosunki międzynarodowe, specjalności studiów: Europa z perspektywy wyszehradzkiej (Joint Master Programme in International Relations, specjalność: Europe from Visegrad Perspective) na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014
Pobierz plik