Uchwała Sentau nr 86/XII/2011

Rodzaj: Uchwała
Nr: 86/XII/2011
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 21 grudnia 2011 r.
W sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
Treść uchwały nr 86/XII/2011