Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Uchwała Senatu nr 80-XII-2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 80/XII/2010
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawa własności działek położonych w obrębie nr 35 jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze na rzecz firmy SATUS - Venture Sp. z o.o.
Pobierz plik