Uchwała Senatu nr 74/XII/2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 74/XII/2010
Data wytworzenia: 22 grudnia 2010 r.
W sprawie: zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
Treść uchwały nr 74/XII/2010
Zmiany w uchwale - Uchwała nr 13/I/2016
Zmiany w uchwale - Uchwała nr 52/IV/2015
Zmiany w uchwale - Uchwała nr 164/XII/2014
Zmiany w uchwale - Uchwała nr 38/II/2014
Zmiany w uchwale - Uchwała nr 18/I/2014
Zmiany w uchwale - Uchwała nr 174/XII/2013
Zmiany w uchwale - Uchwała nr 15/I/2013
Zmiany w uchwale - Uchwała nr 110/XI/2012