Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Uchwała Senatu nr 73/XII/2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 73/XII/2010
Data wytworzenia: 22 grudnia 2010 r.
W sprawie: zmian w szczegółowych warunkach i trybie naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012
Pobierz plik