Uchwała Senatu nr 47/VI/2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 47/VI / 2010
Data wytworzenia: 30 czerwca 2010 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2009 r., w tym sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum.
Pobierz plik