Uchwała Senatu nr 41/VI/2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 41/VI/2010
Data wytworzenia: 30 czerwca 2010 r.
W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pobierz plik