Uchwała Senatu nr 38/V/2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 38/V/2010
Data wytworzenia: 26 maja 2010 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum nieruchomości oznaczonej jako działka nr 111/2 obr. nr 59 jedn. ewid. Podgórze.
Pobierz plik