Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Uchwała Senatu nr 27/IV/2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 27/IV/2010
W sprawie: uzupełnienia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/201.
Pobierz plik