Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.3

Uchwała Senatu nr 26-IV-2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 26/IV/2010
W sprawie: zmian w zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2010/2011, 2011/2012.
Pobierz plik