Uchwała Senatu nr 02/I/2010

Rodzaj: Uchwała
Nr: 2/I/2010
Data wytworzenia: 27 stycznia 2010 r.
W sprawie: zasad organizacji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia powoływanych dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011 oraz w latach następnych.
Pobierz plik