Uchwały Senatu z 2009 roku

Uchwały Senatu z dnia 27 maja: