Uchwała Senatu nr 60/XI/2008

Rodzaj: Uchwała
Nr: 60/XI/2008
Data wytworzenia: 26 listopada 2008 r.
W sprawie: powołania na okres kadencji 2008-2010 przedstawicieli studentów do: Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz powołanie do Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012 pracowników będących nauczycielami akademickimi.
Pobierz plik