Uchwała Senatu nr 53/XI/2008

Rodzaj: Uchwała
Nr: 53/XI/2008
Data wytworzenia: 26 listopada 2008 r.
W sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie planów studiów i programów nauczania.
Pobierz plik