Uchwała Senatu nr 51/X/2008

Rodzaj: Uchwała
Nr: 51/X/2008
Data wytworzenia: 29 października 2008 r.
W sprawie: stwierdzenia przez Senat UJ zgodności nowej treści art. 21 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów UJ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami Statutu UJ.
Pobierz plik