Uchwała Senatu nr 38/VI/2008

Rodzaj: Uchwała
Nr: 38/VI/2008
Data wytworzenia: 25 czerwca 2008 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego UJ za rok 2007 i podziału zysku
Pobierz plik