Uchwała Senatu nr 36/VI/2008

Rodzaj: Uchwała
Nr: 36/VI/2008
Data wytworzenia: 25 czerwca 2008 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2007
Pobierz plik