Uchwała Senatu nr 22/V/2008

Rodzaj: Uchwała
Nr: 22/V/2008
Data wytworzenia: 28 maja 2008 r.
W sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.
Pobierz plik