Lista uchwał Senatu z 2007 roku

Uchwały Senatu z dnia 31 października: