Lista uchwał Senatu z 2007 roku

Uchwały Senatu z dnia 25 kwietnia: