Uchwała Senatu nr 09/III/2007

Rodzaj: Uchwała
Nr: 9/III/2007
Data wytworzenia: 28 marca 2007 r.
W sprawie: : wysokości stawki wynagrodzenia uzupełniającego za godzinę pracy na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych
Pobierz plik