Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Uchwała Senatu nr 62/XI/2007

Rodzaj: Uchwała
Nr: 62/XI/2007
Data wytworzenia: 28 listopada 2007 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej – przyjęta w głosowaniu jawnym – jednomyślnie.
Pobierz plik