Uchwała Senatu nr 53/X/2007

Rodzaj: Uchwała
Nr: 53/X/2007
Data wytworzenia: 03 października 2007 r.
W sprawie: wyrażenia wstępnej zgody na umowę zamiany terenami w obrębie 35, jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze zawartej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Konsorcjum w składzie 1. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN z siedzibą w Krakowie, 2. Instytut Fizjologii Roślin PAN z siedzibą w Krakowie, 3. Instytut Ochrony Przyrody PAN w siedzibą w Krakowie, zwanym dalej Konsorcjum oraz umowy sprzedaży części działki nr 2/10 położonej w obrębie 35, jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze.
Pobierz plik