Uchwała Senatu nr 48/X/2007

Rodzaj: Uchwała
Nr: 48/X/2007
Data wytworzenia: 03 października 2007 r.
W sprawie: uchylenia uchwały Senatu UJ z 30.03.1994 roku w części dot. wprowadzenia opłat administracyjnych za przeprowadzane na UJ przewody doktorskie, habilitacyjne i profesorskie od osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pobierz plik