Uchwała Senatu nr 39/VI/2007

Rodzaj: Uchwała
Nr: 39/VI/2007
Data wytworzenia: 27 czerwca 2007 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie rozmów pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Gminą Miejską Kraków dotyczących realizacji i eksploatacji parkingu podziemnego w rejonie ul. ul. Ingardena, Krupniczej i Al. Mickiewicza w Krakowie.
Pobierz plik