Uchwała Senatu nr 26/V/2007

Rodzaj: Uchwała
Nr: 26/V/2007
Data wytworzenia: 30 maja 2007 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ za 2006 r.
Pobierz plik