Uchwała Senatu nr 14/III/2007

Rodzaj: Uchwała
Nr: 14/III/2007
Data wytworzenia: 28 marca 2007 r.
W sprawie: : stwierdzenia przez Senat UJ zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UJ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami Statutu UJ
Pobierz plik