Uchwała Senatu nr 45/XI/2006

Rodzaj: Uchwała
Nr: 45/XI/2006
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 listopada 2006 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum nie zabudowanych działek w obr. nr 58 i 59 jedn. ewid. Podgórze
Treść uchwały nr 45/XI/2006