Uchwała Senatu nr 36/XI/2006

Rodzaj: Uchwała
Nr: 36/XI/2006
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 listopada 2006 r.
W sprawie: zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne dla osób z dyplomem ,,międzynarodowej matury" z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie „międzynarodowej matury" i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski
Treść uchwały nr 36/XI/2006