Uchwała Senatu nr 35/X/2006

Rodzaj: Uchwała
Nr: 35/X/2006
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 października 2006 r.
W sprawie: wypowiadania stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z uzyskaniem uprawnień do emerytury i osiągnięciem wieku emerytalnego
Treść uchwały nr 35/X/2006