Uchwała Senatu nr 25/IX/2006

Rodzaj: Uchwała
Nr: 25/IX/2006
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 września 2006 r.
W sprawie: udzielania zwolnień z całości lub części opłat za studia i inne usługi edukacyjne oraz rozkładania tych opłat na raty
Treść uchwały nr 25/IX/2006