Uchwała Senatu nr 14/V/2006

Rodzaj: Uchwała
Nr: 14/V/2006
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 31 maja 2006 r.
W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia przedstawionego przez Kwestora UJ sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005
Treść uchwały nr 14/V/2006