Uchwała Senatu nr 10/V/2006

Rodzaj: Uchwała
Nr: 10/V/2006
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 31 maja 2006 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005
Treść uchwały nr 10/V/2006