Uchwała Senatu nr 1/I/2006

Rodzaj: Uchwała
Nr: 1/I/2006
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 stycznia 2006 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki nr 35/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 30/12, 35/10, 36/3 i 37/3 w Pychowicach
Treść uchwały nr 1/I/2006