Uchwała Senatu nr 35 /XII/2005

Rodzaj: Uchwała
Nr: 35/XII/2005
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 21 grudnia 2005 r.
W sprawie: powołania rad własnych funduszy stypendialnych oraz wprowadzenia jednolitych tekstów regulaminów: Funduszu Królowej Jadwigi, Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego, Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia Rektorskiego Funduszu Stypendialnego, Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera, i Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej
Treść uchwały nr 35/XII/2005