Uchwała Senatu nr 25 /VI/2005

Rodzaj: Uchwała
Nr: 25 /VI/2005
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 czerwca 2005 r.
W sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Ericpol Telecom Sp. z o.o.
Treść uchwały nr 25 /VI/2005