Uchwała Senatu nr 17/V/2005

Rodzaj: Uchwała
Nr: 17/V/2005
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 maja 2005 r.
W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ za rok 2004
Treść uchwały nr 17/V/2005