Uchwała Senatu nr 35/XII/2004

Rodzaj: Uchwała
Nr: 35/XII/2004
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 22 grudnia 2004 r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UJ z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy
Treść uchwały nr 35/XII/2004