Uchwała Senatu nr 29/XII/2004

Rodzaj: Uchwała
Nr: 29/XII/2004
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 22 grudnia 2004 r.
W sprawie: aneksu do Uchwały Senatu UJ nr 18/VI/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Treść uchwały nr 29/XII/2004