Uchwała Senatu nr 1/I/2004

Rodzaj: Uchwała
Nr: 1/I/2004
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 21 stycznia 2004 r.
W sprawie: tworzenia w ramach wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego katedr lub zakładów, których działalność w całości finansowana jest ze środków pozauczelnianych
Treść uchwały nr 1/I/2004