Lista uchwał Senatu z 2003 roku

Uchwały Senatu z dnia 19 listopada: