Lista uchwał Senatu z 2003 roku

Uchwały Senatu z dnia 25 czerwca: